Werkgroep Exoten
  
    Log in  
  Home  
  Soortenlijst  
  Mutaties  
  Literatuur  
  Links  
  Bijeenkomsten  
  Poll  
  Mailing  
  Discussies  
  Ledenlijst  
  Experts  
  Contact  

 
Nieuws:

Opgeheven

de werkgroep is opgeheven, binnenkort verdwijnt ook deze website
   

Werkgroep Exoten

Zonnebaars De werkgroep bestaat niet meer. Op internet zijn intussen legio interessante sites te vinden over exoten, ook van voormalige werkgroepleden.
Deze website verdwijnt binnenkort

Exoten zijn organismen die, veelal door toedoen van de mens, maar ook door natuurlijke oorzaken, buiten hun natuurlijke areaal terechtkomen. Daar kunnen ze zich vestigen, en soms zelfs explosief vermeerderen. Dat kan allerlei gevolgen hebben voor de daar reeds aanwezige flora en fauna, voor de locale economie en zelfs voor sociale verhoudingen.

De werkgroep Exoten houdt zich bezig met vragen als:

  • Wat is een exoot nu eigenlijk, en wat veroorzaakt hij daar waar hij terechtkomt?
  • Welke exoten komen binnen in het beschouwde gebied?
  • Hoe zijn ze hier gekomen en hoe verspreiden ze zich?
  • Welke factoren bepalen hun succes?
  • Welke interacties worden met andere soorten aangegaan?
  • Hoe be´nvloeden ze de ecosystemen waarin ze terecht komen?
  • Zijn ze economisch schadelijk, en zo ja, wat kunnen we daaraan doen?
Vaak zal het daarbij zinvol zijn te redeneren vanuit de biogeografie. Tevens denken wij, dat exoten ook een middel kunnen zijn om de dynamiek van biodiversiteit te bestuderen. Er is de laatste jaren erg veel gepubliceerd over dit onderwerp. Daarom is het belangrijk, dat we allereerst hier een overzicht van krijgen om na te kunnen gaan waar de grootste hiaten in de kennis nog zitten - zowel wat feitelijke invasies betreft, als wat betreft theorievorming. De werkgroep zal trachten onderzoek op deze terreinen te entameren en te stimuleren. De internationale ontwikkelingen op deze gebieden worden nauwlettend gevolgd.

De werkgroep Exoten is ontstaan uit een fusie van de werkgroep Exoten onder de sectie Aquatische ecologie van de NECOV (Nederlands-Vlaamse Vereniging voor Ecologie) en de subgroep Exoten van de WEW (Werkgroep Ecologisch Waterbeheer). De werkgroep Exoten opereert tegenwoordig zelfstandig.

De engelstalige naam van de werkgroep voor correspondentie met het buitenland is: Forum Alien Species (FAS)


Deze website wordt beheerd door de Werkgroep Exoten, een gecombineerde werkgroep van WEW en NecoV
Ontwikkeling van deze website is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV (Team Invasieve Exoten)
© Laatst bijgewerkt: 04 september 2021  e-mail: webmaster