Exoten in Nederland
  Home      Terug    
    Log in  

Mya arenaria (Linnaeus, 1758) (Strandgaper)

  Bewerken     Help  

taxagroepweekdieren  
subgroepBivalvia  
ecogroepmacrofauna  
herkomstMogelijk Groenland  
viaGe´ntroduceerd  
sindsomstreeks 1250  
statuszonder  
Fotos (Google)
Ned. Soortenregister
waarneming.nl

algemeenDe Strandgaper is waarschijnlijk omstreeks 1250 door de Vikingen in West Europa ge´ntroduceerd (Petersen et al. 1992).   

probleem...  

identificatie...  
voorkomenzeer succesvol   
habitatkustwater   
referentiesPetersen et al. (1992); Reise e.a. (2002); Wolff (1973); Wolff (2005)  

Informatie laatst bijgewerkt:  2012-09-10 door Godfried van Moorsel (versie 2)  Vorige versie  

Discussie

>Reise et al (2002) suggest the first record of being from 1250? and Wolff (1973) suggest the species colonized European waters in the 16th or 17th century. However there is evidence that this species was introduced from America to Europe due to transfer by the Vikings before 1245-1295. But there was no direct transport between N-America and Europe in the Viking age. Greenlanders visited N-America more or less frequently and there were long-range voyages between Greenland and Norway, but not by the same vessels. So introduced Mya probably should have come from Greenland. However, we have no records of this species from Greenland (Wolff, 2005).
>Tom Meijer (2010-03-29): Mya is een van oorsprong Pacifisch genus dat tijdens het Plioceen via de Beringstraat naar de Atlantische Oceaan is gemigreerd en sinds het Laat Plioceen in het Noordzeebekken aanwezig is. Aan de oostelijke zijde van de Atlantische Oceaan (inclusief het Noordzeebekken) sterft Mya arenaria tijdens het Vroeg Pleistoceen uit (i.t.t. Mya truncata). Aan de westelijke kusten van de Atlantische Oceaan blijft zij echter aanwezig. Mya arenaria is daarmee ongeveer tussen 3.0 en 1.8 miljoen jaar geleden in de Noordzee aanwezig geweest. De soort blijft afwezig tot in historische tijden. Aanvankelijk gaat men uit van menselijke introductie na Columbus (Zie bv MacNeil, F.S., 1965. Evolution and Distribution of the Genus Mya, and Tertiary Migrations of Mollusca. - Geological Survey, Professional Paper 483-G, 51 pp. (Washington)). Daarvoor zijn heel veel aanwijzingen. Echter sinds 1992 is duidelijk dat de soort hier al eerder was. Petersen et al. geven C14 dateringen die wijzen op introductie door de Vikingen (Petersen, K.S., Rasmussen, K.L., Heinemeier, J., 1992. Clams before Columbus ? Nature, 359: 679). Omdat Mya arenaria in het Noordzeegebied fossiel al eerder aanwezig was, kunnen omgewerkte oude exemplaren, vooral op de Zeeuwse stranden, aanspoelen. Meldingen in de literatuur van deze soort uit het tijdsinterval tussen 1.8 miljoen jaar en de historische introductie berusten op geremanieerd en/of verkeerd gedetermineerd materiaal.
>Godfried van Moorsel (2015-10-08): De laatste opmerking van Tom Meijer verklaart waarom Van Benthem Jutting 1942 meldt dat de Strandgaper hier - afgezien van het Eemien (laat Pleistoceen) - ononderbroken aanwezig zou zijn geweest sinds het boven Plioceen. Van Benthem Jutting, W.S.S. 1942. On the fossil occurrence of May arenaria L. in the Netherlands. Basteria 7 (1-2) 1-6.
  Toevoegen  


Deze website wordt beheerd door de Werkgroep Exoten, een gecombineerde werkgroep van WEW en NecoV
Ontwikkeling van deze website is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV (Team Invasieve Exoten)
© Laatst bijgewerkt: 07 september 2020  e-mail: webmaster