Exoten in Nederland
  Home      Terug    
    Log in  

Laonome calida Capa, 2007

  Bewerken     Help  

taxagroepwormen  
subgroepAnnelida: Polychaeta  
ecogroepmacrofauna  
herkomstAustraliŽ  
via  
sinds2009  
statusuitbreidend  
Fotos (Google)
waarneming.nl

algemeenDit kokerwormpje (familie Sabellidae) werd in 2007 beschreven in AustraliŽ (Capa 2007). In oktober 2009 werd L. calida gevonden in het Kanaal van Gent naar Terneuzen en in het Noordzeekanaal. Daarna dook de soort ook op in allerlei meest zoete wateren zoals in de Maas bij Eijsden, in de IJssel (Roeterswaard), het Volkerak, de Oude Maas en Amsterdam (Capa et al. 2014). Het contrast tussen het zoute en warme Australische en het koude en zoete Nederlandse milieu is opvallend en er kunnen dan ook twijfels bestaan of dit een en dezelfde soort is. Qua morfologie lijken er geen relevante verschillen tussen het Australische en Nederlandse materiaal. Misschien dat genetisch onderzoek in de toekomst meer licht op deze zaak werpt. En inderdaad blijken de Europese exemplaren betrekking te hebben op een nieuwe onbeschreven soort (Laonome xeprovala) die genetisch afwijken van de Australische L. calida (Bick et al 2018).   

probleemVooralsnog geen. Gezien de snelle expansie zou de soort een belangrijke component van de Europese macrofauna kunnen worden.   

identificatie...  
voorkomen...  
habitatBrakke en zoete wateren (kanalen en rivieren)   
referentiesWolff (2005); Korringa (1951); Gollasch et al. (2009)  

Informatie laatst bijgewerkt:  2018-12-05 door Ton van Haaren (versie 2)  Vorige versie  

Discussie

  Toevoegen  


Deze website wordt beheerd door de Werkgroep Exoten, een gecombineerde werkgroep van WEW en NecoV
Ontwikkeling van deze website is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV (Team Invasieve Exoten)
© Laatst bijgewerkt: 07 september 2020  e-mail: webmaster