Exoten in Nederland
  Home      Terug    
    Log in  

Syllis gracilis gracilis (Michael, 1884)

  Bewerken     Help  

taxagroepwormen  
subgroepAnnelida: Polychaeta  
ecogroepmacrofauna  
herkomstBretagne?  
via  
sinds1940  
statusgevestigd  
Fotos (Google)
Ned. Soortenregister
waarneming.nl

algemeenDe eerste vondst in Nederland was in de Oosterschelde op een oester op 19 april 1940 (Wolff 2005). In 1994 werd de soort gevonden op hard substraat bij Gorishoek (Van Moorsel et al. 1995). Vanaf de jaren 90 regelmatig aangetroffen in de BIOMON/MWTL zacht substraat monsters van met name de Grevelingen en een aantal keer in de Oosterschelde (met name oostelijke deel). Daarnaast eenmalig in 1998 in de Westerschelde (bij Terneuzen) gevonden en enkele keren in de Voordelta (Wijnhoven & Hummel, 2009). In 2002 en 2010 werd S. gracilis ook aangetroffen in MWTL monsters uit de Zuidelijke Bocht van de Noordzee (Verduin et al. 2012).   

probleem...  

identificatie...  
voorkomen...  
habitat...  
referentiesWolff (2005); Verduin et al. (2012); Van Moorsel et al. (1995); Wijnhoven & Hummel (2009)  

Informatie laatst bijgewerkt:  2015-03-03 door Sander Wijnhoven (versie 3)  Vorige versie  

Discussie

  Toevoegen  


Deze website wordt beheerd door de Werkgroep Exoten, een gecombineerde werkgroep van WEW en NecoV
Ontwikkeling van deze website is mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van LNV (Team Invasieve Exoten)
© Laatst bijgewerkt: 07 september 2020  e-mail: webmaster